Editorial Team

Advisory Board

 1. Prof. Sidik Priadana, (SCOPUS ID: 57189323821), Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan, Indonesia

Chief Editor

 1. Azhar Affandi, (SCOPUS ID: 57189332798), Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan, Indonesia

Editorial Board

 1. Imam Sudirman, Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 2. Yuyun Wirasasmita, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
 3. Prof. Umi Narimawati, (SCOPUS ID: 57189496923), Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia
 4. Eddy Yusuf, (SCOPUS ID: 36980197000), Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
 5. Rully Indrawan, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
 6. Iwan Sidharta, (SCOPUS ID: 57188838817), STIE Pasundan, Bandung, Indonesia
 7. Ellen Rusliati, Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
 8. Dr. Atty Tri Juniarti, Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Adm & Layout

 1. Tian Tian, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia