Subur, Herjanto, and Sarwani Sarwani. 2021. “The Effect of Training On Employee Productivity at PT. Bima Sentosa Trikarya in Jakarta”. Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen 9 (2), 307-12. https://jurnal.dim-unpas.web.id/index.php/JIMK/article/view/166.